Felhasználói feltételek

www.dyno-tab.hu és www.dynotab.hu weboldal felhasználói feltételei:

Felhasználó a www.dyno-tab.hu és a www.dynotab.hu weboldalára történő belépésével (beleértve valamennyi aloldalt is), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is ha nem regisztrált felhasználója az oldal egyik szolgáltatásának sem:

 1. A www.dyno-tab.hu és a www.dynotab.hu weboldal meghatározott szolgáltatások eléréséhez regisztráció szükséges.
 2. A regisztráció elvégzésével a felhasználó (látogató) hozzájárul, hogy a regisztráció és a felhasználás során megadott adatai statisztikailag feldolgozott formában, egyedi formában azonosítókhoz nem kapcsolhatóan megjelenjenek a honlapot üzemeltető Atlasz Építőipari Kft. (továbbiakban: Atlasz Kft.) által készített statisztikákban, elemzésekben, felhasználói listákban. Ezeket a dokumentumokat az Atlasz Kft. jogosult üzleti tevékenysége során felhasználni.
 3. Felhasználó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során birtokába jutó adatokkal nem él vissza, azokat kizárólag jogszerűen használja fel.
 4. Az Atlasz Kft. a felhasználó által a regisztráció és a www.dyno-tab.hu és www.dynotab.hu weboldal további felhasználása/látogatása során megadott személyes adatait jogosult kezelni és feldolgozni a weboldal "Adatvédelem" elnevezésű dokumentumában foglaltaknak megfelelően. Az adatkezeléshez és feldolgozáshoz való hozzájárulás a felhasználó részéről megadottnak tekintendő a felhasználó által a regisztráció során, vagy később bármikor megadott személyes és szervezetekre vonatkozó adatokra, amennyiben a felhasználó a regisztrációt elvégzi. A regisztráció elvégzésével felhasználó elismeri, hogy a jelen felhasználói feltételeket és a www.dyno-tab.hu és www.dynotab.hu weboldalon található "Adatvédelem" elnevezésű dokumentumban foglalt feltételeket megismerte, azokat magára nézve mindenben kötelező érvényűnek tekinti.
 5. A felhasználó által megadott adatoknak pontosnak és érvényesnek kell lenniük, az ezért való felelősséget minden tekintetben a felhasználó viseli. Az Atlasz Kft. a felhasználók által megadott adatokat nem ellenőrzi, nem vállal semmilyen felelősséget az adatok érvényességét és pontosságát illetően.
 6. A Dyno-Tab és az itt hivatkozott partnerek nevei, logói az Atlasz Kft., illetve szerződéses partnerei árujelzői, védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei, pl. Ford, General Motors, stb.. Az egyéb megemlített termék- és cégnevek a jogosult cégek védjegyei.
 7. A www.dyno-tab.hu és www.dynotab.hu weboldalon található, az Atlasz Kft. nevéhez és arculatához tartozó, szerzői jog által védett bármilyen írásos, állókép, mozgókép, vagy egyéb marketing eszközöket, megoldásokat kizárólag az Atlasz Kft. előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni, elektronikusan közzétenni, másolni, illetve egyéb helyen, bármilyen formában felhasználni! A szerzői jog megsértése esetén peres eljárást kezdeményezhet az Atlasz Kft.
 8. A www.dyno-tab.hu és www.dynotab.hu weboldalon található dokumentumok, adatok, információk, ábrák, grafikák, képek stb. (továbbiakban: tartalom) között előfordulhatnak technikai pontatlanságok, hibák, ezért az Atlasz Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Az Atlasz Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a www.dyno-tab.hu és www.dynotab.hu weboldalon megjelentetett tartalom bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Az Atlasz Kft. a weblapon minden tartalmat a "jelen állapotában", minden szavatosság nélkül helyez el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A tartalom használatából származó minden kockázat a felhasználót terheli. Az Atlasz Kft. és/vagy szerződéses partnerei nem vállalnak felelősséget a www.dyno-tab.hu és www.dynotab.hu weboldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért, a felhasználót érő, a tartalom használatából származó semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot), még akkor sem, ha az Atlasz Kft.-t előzetesen értesítették ilyen károk lehetőségéről.
 9. Az Atlasz Kft. minden tőle elvárhatót maximálisan megtesz a www.dyno-tab.hu és www.dynotab.hu weboldal zavartalan és pontos működéséért, ugyanakkor ezért semmilyen felelősséget nem vállal. Felhasználó ilyen okból semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt nem érvényesíthet az Atlasz Kft.-vel szemben.
 10. Az Atlasz kft. fenntartja a jogot, hogy a www.dyno-tab.hu és www.dynotab.hu weboldal tartalmát, struktúráját, felépítését illetve minden egyéb elemét bármikor módosítsa.
 11. A szerzői és szomszédos jogok harmadik fél általi megsértéséért az Atlasz Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.
 12. A www.dyno-tab.hu és www.dynotab.hu weboldal felhasználói feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az Atlasz Kft. és/vagy a jogsérelmet szenvedő fél jogosult haladéktalanul megtenni a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményezni, és megfelelő esetben megindítani az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tenni, egyéb esetben értesíteni az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködni.
 13. A jelen Felhasználói feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően a hatályos magyar jog előírásai alkalmazandóak. Minden esetben, ha a feltételek bármelyike valamilyen oknál fogva semmisnek vagy érvénytelennek minősül, azok helyébe az alkalmazandó jogszabálynak megfelelő és a hatálytalan rendelkezéssel kiváltani kívánt joghatás szempontjából legmegfelelőbb rendelkezés lép, nem érintve a többi feltétel érvényességét.

Adattovábbítási nyilatkozat

(bankkártyás fizetés esetén)

Elfogadom, hogy a(z) Atlasz kft, 6900 Makó, Síp utca 36. által a(z) www.dyno-tab.hu és www.dynotab.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a OTP Mobil Kft.(1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

By clicking the Redirect button the Customer accepts Atlasz kft, 6900 Makó, Síp utca 36. at www.dyno-tab.hu és www.dynotab.hu to provide the following personal data stored in its user database to OTP Mobile Ltd. (1093 Budapest, Közraktár utca 30.) Provided data: username, family name, given name, country, phone number, e-mail address. The purpose of data transmission: customer support for users, confirming transactions and fraud-monitoring for users defence.